تجهیزات مرغداری

تجهیزات مرغداری

  • آبخوری و دانخوری اتوماتیک و دستی
  • پد سلولزی